Nepovolené

Povolenie dokončeného podkrovia počas predaja domu
Má hotové podkrovie pridanú hodnotu?Mám si kúpiť dom s nepovoleným dodatkom?Vzťahuje sa poistenie majiteľa domu na nepovolenú prácu?Môže byť hotové po...
Ak požiadam o elektrické povolenie, zavolá ma inšpektor na predchádzajúcu nepovolenú prácu?
Ako povolíte nepovolené pridanie?Čo sa stane, ak robíte nepovolenú prácu?Ako zistíte nepovolenú prácu?Ako neovplyvnená práca ovplyvňuje hodnotenie?Mám...
Čo by sa stalo, keby som postavil polovičný kúpeľ bez povolení? [zatvorené]
Čo sa stane, ak robíte nepovolenú prácu?Mám si kúpiť dom s nepovoleným dodatkom?Sú stavebné povolenia skutočne nevyhnutné??Čo sa stane, ak kúpeľňa nem...
Kontrola nových prác v dome s nepovolenou prácou
Čo sa stane, ak inšpektor nájde nepovolenú prácu?Musia predajcovia zverejniť nepovolenú prácu?Bude odhadca hlásiť nepovolenú prácu?Môžete financovať d...