Drôt

Aký by bol výpočet veľkosti boxu pre 6ga NM a 6ga THHN do boxu?
Ako vypočítate vyplnenie políčka??Aký je vzorec na výpočet veľkosti drôtu?Ako určíte veľkosť elektrického ťažného boxu?Aký objem potrebuje drôt č. 12 ...
Aký drôt mám použiť na výmenu URD v podzemnom potrubí
Môže byť URD WIRE inštalovaný v potrubí?Aký druh elektrického drôtu môže byť pochovaný v podzemí?Aký typ drôtu je URD?Čo môžem použiť na podzemné vodi...
Pomoc s zapojením termostatu?
Aká farba drôtu ide kam na termostate?Ako sú zapojené termostaty??Ako zapojíte nový termostat?Kam idú vodiče z termostatu?Čo sa stane, ak zle zapojíte...
Spoločný drôt HVAC
Čo je to bežný drôt TZB?Na čo slúži spoločný drôt??Akej farby je drôt HVAC C?Ako zistíte, či je drôt bežný?Čo môžem použiť, ak nemám napájací kábel?Ak...
Ako zapojiť stropný ventilátor so svetlami a súvislé zapojenie do bodových svetiel
Čo mám robiť s červeným vodičom pri inštalácii stropného ventilátora s diaľkovým ovládaním?Ako zapojíte po sebe idúce svetlá?Môžem pripojiť červený a ...
Horúce neutrálne vodiče po vypnutí prerušovača
Prečo by môj neutrálny vodič bol horúci?Môžem prerušiť elektrický vodič, ak je istič vypnutý?Sú drôty horúce, keď je vypínač vypnutý?Prečo mám napájan...
Na čo slúži ďalší vodič v mojej spojovacej skrinke stropného ventilátora?
Čo môžem robiť s prídavným uzemňovacím vodičom?Prečo má moja spojovacia skrinka 4 vodiče?Aké sú tri vodiče na stropnom ventilátore?Čo robiť, ak nemáte...
Ako by mal byť nakonfigurovaný môj obvod trojcestného prepínača?
Ktorý vodič prechádza na čiernu na trojcestnom prepínači?Ktorý vodič je na 3-cestnom prepínači vždy horúci?Koľko prepínačov potrebujete na výstavbu ob...
Stačí 6 mm hliníkový drôt (hlavný vodič domov) na 1.5 ton AC? [zatvorené]
Aký drôt mm je vhodný pre 1.5 ton AC?Môžeme použiť hliníkový drôt pre ac?Aký drôt by sa mal použiť pre striedavý prúd?Akú veľkosť drôtu potrebujem na ...