Prúd vzduchu

Je novo postavený dom, je normálne, že v rodinnej izbe nie sú žiadne vetracie otvory?
Potrebujete vetrací otvor v každej miestnosti?Čo robiť, ak z ventilačných otvorov v jednej miestnosti nevychádza vzduch?Prečo v mojej miestnosti nie j...
Existuje jednoduchá oprava zlého vyváženia vzduchu?
Ako znova vyvážite vzduchotechnický systém?Ako môžem do svojej miestnosti viac prúdiť vzduch?Ako môžem zlepšiť svoje prúdenie vzduchu na poschodí?Koľk...
Ako si predstaviť cirkuláciu vzduchu medzi miestnosťami?
Najlepším spôsobom, ako vidieť prúdenie vzduchu, je použiť hmlu. Komerčné plechovky sú skutočne drahé. Ak máte v obchode s potravinami suchý ľad, kúpt...
Ako môžem zvýšiť výstupnú teplotu svojej klimatizácie pre lepšie pohodlie?
Ako môžem z svojej klimatizácie dostať viac vzduchu?Aká teplota je príliš nízka pre AC?Prečo môj AC nedosahuje nastavenú teplotu?Ktorá teplota je pre ...
V novom dome mám systém núteného vetrania. Teplo a klimatizácia sú nevyvážené. Ako to opravím??
Ako resetujem svoju vykurovaciu a chladiacu jednotku?Ako opravíte nevyvážený vykurovací systém?Obsahuje nútený vzduch klimatizáciu?Zabezpečte, aby vše...
Prečo má tento nový HVAC bočné otvory?
Účelom tohto otvoru je poskytnúť dostatok čerstvého vzduchu na spaľovanie horákov v peci. Bez tohto otvoru by bol systém hladný po vzduchu a nebude sa...
Otázka prúdenia vzduchu HVAC
Ako skontrolujete prietok vzduchu v TZB?Čo spôsobuje nízky prietok vzduchu HVAC?Ako zvýšite prietok vzduchu v TZB?Ako skontrolujem prúdenie vzduchu v ...
Nedostatočné prúdenie vzduchu do prednej spálne
Ako môžem zlepšiť prúdenie vzduchu v mojej spálni?Ako zvýšim prúdenie vzduchu v mojich prieduchoch?Prečo z vetracích otvorov vychádza len málo vzduchu...
Klimatizácia nefúka vzduch
K najčastejším problémom, ktoré spôsobujú nedostatočné prúdenie vzduchu, patria zamrznuté cievky, zlomený ventilátor a obmedzený prietok vzduchu v dôs...